ททท : 11/11519
Header

เปิดข้อมูลประเทศที่อันตรายและปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยว ปี 2024

เปิดข้อมูลสำหรับประเทศที่อันตรายเเละประเทศปลอดภัยที่สุดในโลกในการท่องเที่ยว ประจำปี 2024 โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงความปลอดภัย อันตรายทางการแพทย์ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อไปนี้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดสำหรับนักเดินทางในปี 2024 และประเทศที่ปลอดภัยที่สุด ตามข้อมูลของ International SOS โดย บริษัทประเมินความเสี่ยงใน แผนที่ความเสี่ยงปี 2024 ได้จัดอันดับประเทศเหล่านี้ตามตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงความปลอดภัย อันตรายทางการแพทย์ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ตัวชี้วัดจะประเมินภัยคุกคามที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมืองและความไม่สงบในสังคม ควบคู่ไปกับความรุนแรงและอาชญากรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่แพร่หลาย Risk Ratings Definitions

ประเทศในแอฟริกา ลิเบีย และซูดานใต้ กลายเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย “ระดับสูงสุด” เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการควบคุมและกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของรัฐบาลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และหน่วยงานของรัฐและบริการขนส่งแทบไม่สามารถใช้งานได้ ตามรายงานของ SOS ระหว่างประเทศ

ประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย “สูง” ซึ่งเผชิญกับการประท้วงที่มักมีความรุนแรงและอาจมุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติ เวเนซุเอลา ปากีสถาน และพม่า จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้

ในทางตรงกันข้าม ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียเป็นประเทศที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ที่ปลอดภัยที่สุด

ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และกรีนแลนด์ ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเล็กน้อย สวิตเซอร์แลนด์และสโลวีเนียก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยน้อยที่สุดเช่นกัน

ความกังวลทางการแพทย์

ประเทศที่มีความเสี่ยงทางการแพทย์ สูงมาก ซึ่งประเมินจากความชุกของโรคติดเชื้อ เช่น โควิด และมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อัฟกานิสถานและเกาหลีเหนือ ควบคู่ไปกับประเทศในแอฟริกาหลายประเทศ รวมถึงซูดานและลิเบีย

ประเทศที่มีความเสี่ยงทางการแพทย์น้อยที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสิงคโปร์

รายงานระบุว่า การเข้าถึงการรักษาพยาบาลขณะเดินทางถือเป็นข้อกังวลสูงสุดสำหรับผู้คนโดยผู้เดินทาง 60% และโอกาสที่จะต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทางเป็นปัจจัยหลักในการซื้อประกันการเดินทาง

SOS ระหว่างประเทศยังจัดอันดับประเทศต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิธีการที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์และภัยพิบัติด้านมนุษยธรรม แม้ว่าสำหรับนักเดินทางอาจยังไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลในทันทีทันใด แต่ความเสี่ยงเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สภาพอากาศที่เลวร้ายลงอาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดโรคใหม่ๆ หรือความถี่ของโรคที่มีอยู่ที่เพิ่มขึ้น