ททท : 11/11519
Header

ไฮไลท์เยอรมัน 8 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSEU137
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 109,900
 • 8 วัน 5 คืน
 • เยอรมัน
 • 20 Mar 2024 - 09 Jun 2024
 • การบินไทย
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เข้าชมภายในปราสาทโฮเฮนชวานเกา ชมวิวปราสาทนอยชวานสไตน์
 • เดินเที่ยวชมสวนดอกไม้ในเกาะไมเนา
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ (Mercedes-Benz Museum)
 • เที่ยวชมเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมปราสาทแสนสวย

แผนการเดินทาง

 • วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ

  21.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท คอยอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

 • วันที่สองของการเดินทาง (2) มิวนิค – จตุรัสมาเรียพลัท – ปราสาทนอยชวานสไตน์ เข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา - เคมเทน

  00.50 ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG924

  07.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เข้าสู่ จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ Marienplatz หรือ Mary’s Square (จตุรัสมาเรีย หรือ จตุรัสแมรี่) ตั้งอยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 ชม Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูง ที่สร้างขึ้นกลางจัตุรัสในปี ค.ศ.1638 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงอิสรภาพจากการรุกรานของสวีเดน เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ศาลาว่าการเมืองหลังใหม่สไตล์โกธิคนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนศาลาว่าการหลังเก่า (Altes Rathaus) ในกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ระหว่างปี ค.ศ. 1867–1909 และ หอนาฬิกา Glockenspiel ที่สูงถึง 85 เมตร จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านชวานเกา (Hohenschwangau)

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารนำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา นำท่านสู่จุดชมวิวปราสาทเทพนิยาย “นอยชวานชไตน์” บนสะพาน “มาเรียนบรึคเคอ” (Marienbrücke) ประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของปราสาทที่มีเสน่ห์ (สะพานจะปิดให้บริการในฤดูหนาว) ปราสาทนอยชวานชไตน์เป็นหนึ่งในพระราชวังและปราสาทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรป สร้างในปี 1869 บนยอดหินเหนือช่องเขาพอลลัตในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย ตามคำสั่งของกษัตริย์หลุยส์ที่ 2 แห่งบาวาเรีย (ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย รถมินิบัสอาจงดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินขึ้นปราสาทแทน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางขึ้นสู่ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Schloss Hohenschwangau) ปราสาทแห่งนี้มีอายุย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นที่พำนักของอัศวินแห่งชวานเกา ซึ่งกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ทรงใช้ชีวิตในวัยเด็กในปราสาทแห่งนี้ ห้องต่างๆ ออกแบบสไตล์ยุคโรแมนติก ประดับด้วยเฟอร์นิเจอร์ Biedermeier ดั้งเดิมสมัยศตวรรษที่ 19 เช่น โถงอัศวินหงส์, ห้อง Guelph และห้อง Hohenstaufen และลานปราสาทซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงามที่สุดคือน้ำพุแมรี อยู่ติดกับสวนของปราสาท สมตวรแก่เวลา เดินทางสู่เมืองเคมป์เทน

  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก: BIGBOX HOTEL CEMPTEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่สามของการเดินทาง (3) เคมเทน – คอนสแตนซ์ – เกาะไมเนา – ทิทิเซ่ ล่องเรือชมทะเลสาบ – ชมการผลิตนาฬิกากุ๊กกู

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “คอนสแตนซ์” ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ และเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาในภูมิภาคบริเวณเทือกเขาแอลป์ผสมผสานประเพณีและความทันสมัย คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรม โดยตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เดินเล่นชมเมืองเก่าที่กว้างขวางซึ่งมี
  ถนนคดเคี้ยวและโบสถ์ที่งดงาม เดินเล่นชมความสวยงามของเมืองเก่าริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ จากนั้น เดินทางสู่ “เกาะไมเนา” หรือ “เกาะพฤกษชาติไมเนา” (Blumeninsel Mainau) ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี ใกล้กับสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย นับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเป็น ลำดับ ต้นๆ ของประเทศเยอรมนีเกาะไมเนา เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมสวนรุกขชาติอายุกว่า 150 ปี ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์ เช่น ดอกทิวลิป ดอกโรโดเดนดรอน ไม้ยืนต้น และพันธุ์ไม้หลากสีสันบานสะพรั่งในสวนและสวน ต้นปาล์มและพืชตระกูลซิตรัสทำให้เกาะมีกลิ่นอายแบบเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงฤดูร้อน ยังมีปราสาทไมเนา (Schloss Mainau) ที่สร้างเสร็จในปี 1746 และโบสถ์ในปราสาทแซงต์มาเรียนเป็นจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมของยุคบาโรกตั้งประดับอยู่บนเกาะเล็กๆ แห่งนี้อีกด้วย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “ทิทิเช่” (Tittisee) ตั้งอยู่ในพื้นที่กลางป่าดำ หรือ Black Forest ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี โดยมี ทะเลสาบทิทิเช่ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และทิวป่าสนที่ยืนต้นปกคลุมไปทั่ว ทิทิเช่ ยังเป็นต้นกำเนิดของ “นาฬิกากุ๊กกู” ที่มีชื่อเสียง “นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่” (รายการแถมพิเศษนี้อาจมีความจำเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวย หรือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ…ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแถมล่องเรือ) จากนั้นชมนาฬิกากุ๊กกู สินค้าพื้นเมือง หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก: HOTEL HOFGUT STERNEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ทิทิเซ่– สตุ๊ทการ์ด– เข้าชมพิพิธภัณฑ์เบนซ์–โรเธนเบิร์ก

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองสตุทการ์ท เมืองหลักและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเน็คคาร์ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศเยอรมนี เข้าชม “พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์” เป็นพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์รถยนต์ที่พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์ ที่นี่มียานพาหนะกว่า 160 คันและการจัดแสดงกว่า 1,500 จุดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 9 ชั้น นิทรรศการเหล่านี้ครอบคลุมช่วงเวลาสำคัญในวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปลายศตวรรษที่ 19 มาจนถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองปราการ ที่ตั้งอยู่ บนแม่น้ำเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุด ในตอนใต้ของรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเธนเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหนึ่ง เมืองนี้เคยเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

  พักที่: PRINZ HOTEL ROTHENBURG หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่ห้าของการเดิทาง (5) โรเธนเบิร์ก – ไฮเดนเบิร์ก – ชมเมืองเก่า – มานน์ฮาม แฟรงค์เฟิร์ท

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่าแก่สวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์ เข้าสู่ จัตุรัสมาร์กพลัทซ์ จัตุรัสแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ หรือโบสถ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกในยุคแรก จากนั้นนำท่านเดินผ่านซุ้มประตูเมืองเก่าสีขาวเข้าสู่ “สะพานเก่า” สะพานหินทอดข้ามแม่น้ำเน็คคาร์ ชมวิวของ
  ปราสาทไฮเดลเบิร์ก” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อายุมากกว่า 600 ปี ในอดีตเป็นป้อมปราการและต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1398 ด้วยรูปศิลปะสไตล์โกธิคและเรอเนสซองส์ที่ผสมผสานกัน

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ “มานน์ไฮม์” (Mannheim) ซึ่งได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งจัตุรัส” โดยมีถนนระหว่างแม่น้ำเนคคาร์และพระราชวังถูกจัดวางไว้ในรูปแบบตาราง เก็บภาพภายนอกพระราชวัง บาร็อคชลอส มานไฮม์ (Barockschloss Mannheim) เป็นหนึ่ง
  ในพระราชวังสไตล์บาโรกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป รองจากพระราชวังแวร์ซายส์เท่านั้น จากนั้นเยี่ยมชมโบสถ์เยสุอิต (Jesuit Church) สถานที่อันน่าทึ่งแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1756 และจำลองมาจาก ‘Il Gesu’ ในกรุงโรม การตกแต่งภายในอันโอ่อ่าของผลงานชิ้นเอกสไตล์บาโรกที่มีอายุย้อนไปถึงปี 1700 ชมหอเก็บน้ำสไตล์นีโอบาโรกอันงดงามสูง 60 เมตร (Wasserturm Mannheim) ล้อมรอบด้วยน้ำพุที่ลดหลั่นและสวนที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เป็นสถานที่พบปะอันล้ำค่าในเมือง หอเก็บน้ำคือ Paradeplatz ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเพียงไม่กี่ก้าวจากแหล่งช็อปปิ้งหลัก ทางเดิน 10 เส้นทางนำไปสู่น้ำพุ Grupello Pyramid ในรูปแบบดวงดาว ซึ่งรายล้อมไปด้วยดอกไม้บานสะพรั่งในช่วงเดือนที่อากาศอบอุ่น ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องสมุดเมืองตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน สมควรแก่เวลา เดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักที่: INTERCITY HOTEL FRANKFURT หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่หกของการเดินาง (6) แฟรงค์เฟิร์ต– เซนต์กอร์– ล่องเรือแม่น้ำไรน์– โคเบนซ์

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” เมืองเล็กๆ ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสตวรรษที่ 19 “นำคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “โคเบลนซ์” (Koblenz)อันเป็นที่ตั้งของ “Deutsches Eck” หรือ “German Corner” ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำไรน์และโมเซลมาบรรจบกัน โดยมีรูปปั้นอันโดดเด่นของจักรพรรดิวิลเลียมที่ 1 ตั้งอยู่ เดินเล่นชมเมืองที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนี ไร่องุ่น ป่าไม้ และเทือกเขาเป็นฉากหลังอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอายุ 2,000 ปีแห่งนี้ โดยโดดเด่นด้วยร้านเหล้าไวน์บรรยากาศสบายๆ ตรอกซอกซอยแคบๆ สถานที่โรแมนติก เหมาะสำหรับการเดินเล่นในเมืองเก่า สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ Guard House ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงปี 1689 และน้ำพุ Schängel ซึ่งตั้งอยู่ในลานภายในของศาลาว่าการ และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมือง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

  ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักที่: INTERCITY HOTEL FRANKFURT หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) แฟรงค์เฟิร์ต – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

  เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ บ้านเรือนและร้านค้าในเขตเมืองเก่ายังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าทึ่ง จากนั้นเดินทางสู่ Wertheim Village Outlet
  *** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกกับการช้อปปิ้ง ***

  บ่าย อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Zeil ซึ่งเป็นถนนคนเดินชั้นนำของแฟรงก์เฟิร์ ที่นี่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้ามากมาย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ
  …….. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต นำท่านทำภาษีคืน และเช็ค-อิน บัตรโดยสาร
  20.40 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG921

 • วันที่แปดของการเดินทาง (8) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

  12.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
20 Mar 2024 - 27 Mar 2024 ฿ 109,900
14 Apr 2024 - 21 Apr 2024 ฿ 112,900
29 Apr 2024 - 06 May 2024 ฿ 112,900
22 May 2024 - 29 May 2024 ฿ 112,900
02 Jun 2024 - 09 Jun 2024 ฿ 112,900

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน