ททท : 11/11519
Header

FUKUOKA คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSJP116
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 23,990
 • 5 วัน 3 คืน
 • ญี่ปุ่น
 • 08 May 2024 - 22 Oct 2024
 • Vietjet
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ
 • บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี กันดั้มพาร์ค
 • วัดนันโซอิน - อิสระทุกท่านช้อปปิ้งย่านเทนจิน

แผนการเดินทาง

 • Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ

  21.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

 • Day2 สนามบินฟุกุโอกะ - คุมาโมโตะ - ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ

  00.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ810

  07.55 เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “คุมาโมโตะ” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ ตอนกลางของภูมิภาคคิวชู อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางอันเป็นที่รักยิ่งของผู้หลงใหลในความงามของธรรมชาติ รวมถึงผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความเร่งรีบอันแสนวุ่นวายของเมืองใหญ่ แต่นอกจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามตระการตาอย่างภูเขาอาโสะแล้ว จังหวัดคุมาโมโตะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอย่างปราสาทคุมาโมโตะอีกด้วย

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
  จากนั้นนำท่านเถ่ายรูปดานนอก ปราสาทคุมาโมโตะ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่และงดงามมาก เรียกได้ว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดคุมาโมโตะเลยก็ว่าได้ ยิ่งไปกว่านั้น ที่นี่ยังมีความเกี่ยวข้องกับคนดังในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วย นั่นก็คือ ‘คิโยมาสะ คาโตะ’ ไดเมียวผู้ปกครองคุมาโมโตะและนักรบผู้มีชื่อเสียง ส่วนคนดังอีกท่านหนึ่งก็คือ ‘มุซาชิ มิยาโมโตะ’ นักดาบผู้แสนเก่งกาจจนกลายเป็นตำนาน ทันทีที่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1607 ที่นี่ก็กลายเป็นฉากหลังให้กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดคุมาโมโตะนับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะ ส่วนสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของปราสาทหลังนี้ก็คือฐานกำแพงหินที่แข็งแกร่งและสวยงาม ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวมีไว้เพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูที่เป็นซามูไรหรือนินจากลุ่มอื่นๆนั้นเอง ไม่รวมค่าเข้าชม ประมาณท่านละ 500 เยน

  จากนั้นท่านเดินทางสู่ ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น พื้นที่นี้มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ขึ้นมาใหม่ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหาร, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของคุมาโมโตะ มีร้านอาหารกว่า 20 ร้าน รวมถึงร้านเก่าแก่และมีชื่อเสียงจำนวนมาก และยังมีร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดั้งเดิมของคุมาโมโตะด้วย ของขึ้นชื่อ 3 อย่างของคุมาโมโตะ ได้แก่ ซาชิมิเนื้อม้า (บาซาชิ), รากบัวทอดยัดไส้มัสตาร์ด (คาราชิเร็งกง) และดังโงะไส้มันเทศ (อิคินาริดังโงะ) นอกจากนี้ยังมีสินค้าจำกัดตามฤดูกาล เช่น ชาส้มยูซุกับขิง ซึ่งจะมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น ส่วนหน้าร้อนเพลิดเพลินกับร้านแผงลอยที่มาเปิดที่นี่

  นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบปปุ” ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
  ที่พัก Beppu Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 • Day3 บ่อทะเลเดือด - หมู่บ้านยูฟุอิน - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - กันดั้มพาร์ค

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทาง บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ (Umi Jigoku) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดังฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี
  ก่อนที่จะเข้าไปชมบ่อทะเลเดือด สามารถแวะชม สระบัวก่อนได้ ยูมิ จิโกกุ เป็นบ่อน้ำร้อน สีฟ้าเหมือนน้ำทะเล ด้วยความลึก 150 เมตร กำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อนมีส่วนประกอบของแร่โคบอลต์ ควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมารอบๆ บ่อตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้สุกได้ บ่อนี้แม้น้ำจะร้อนเกินกว่าจะลงไปแช่ได้ แต่ก็มีผงน้ำแร่ วางจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึก ให้นำไปละลายน้ำอาบเองที่บ้านได้ สรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและรักษาโรคผิวหนังได้ ก่อนออกมาอย่าลืมไปนั่งแช่เท้าในบ่อน้ำร้อนใต้ศาลา (ออนเซ็นเท้า) จะทำให้รู้สึกสบายเท้า และมีแรงเดินเที่ยวต่อไป ซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวฟรี จะนั่งแช่นานเท่าใดก็ได้ รวมค่าเข้าชมบ่อน้ำแร่ 1 บ่อ

  เที่ยง อิสระอาหารหลางวันตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลิดเพลินไปกับหมู่บ้านยูฟุอินได้อย่างเต็มที่
  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของน้ำพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ Lake Kinrin ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟุอินหมู่บ้านยูฟุอินประกอบไปด้วยร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก Handmade น่ารักๆ มากมาย โดยตัวเมืองยุฟุอินนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในหุบเขาสีเขียวอันงดงาม ปัจจุบันเมืองยุฟุอินได้กลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือน

  และยังมีขนมขึ้นชื่ออย่าง “โคร็อกเกะ” (มันชุบเกล็ดขนมปังทอด) อาหารยอดนิยมที่เดินกินแก้หิวได้ ข้างในแป้งที่ทอดจนกรอบมีด้านในทำจากมันพันธุ์ดันชาคุบดผสมกับเนื้อวากิวสับ ทอดจนด้านนอกกรอบ แต่ด้านในยังนุ่มเนียนละลายในปาก

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ เมืองเล็กๆ แห่งนี้จึงมีทั้ง 2 อารมณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของฟูกูโอกะ ซึ่งเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับของนิตยสาร ASIA Week ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชีย ขณะที่สหประชาชาติทำนายว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากลาสเวกัส

  ชม “ศาลเจ้าดาไซฟุ” วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ และในบริเวณด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพแข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู

  บริเวณหน้าศาลเจ้าดาไซฟุ จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย รวมไปถึงร้าน Starbucks ดีไซน์เก๋ๆ ให้ได้แวะซื้อกาแฟและถ่ายรูปเล่นได้อีกด้วย รวมถึงสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง “อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงห่อแป้งข้าวเหนียวแล้วนำไปปิ้ง

  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจำเมืองเท่านั้น นำท่านไปต่อยัง กันดั้มพาร์ค หากใครที่เป็นสาวกกันดั้มแล้วนั้นไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนคลั่งรักกันดั้ม ภายในศูนย์การค้า Mitsui Shopping Park LalaPort Fukuoka แบ่งออกเป็น 3 โซนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น GUNDAM SIDE-F ที่จัดเต็มกันดั้มรุ่นต่าง ๆ แม้กระทั่งรุ่นลิมิเต็ดหายากไว้ให้ช้อปให้แบบจุก ๆ ตามมาด้วย VS PARK WITH G พื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกันดั้มเน้น ๆ รวมทั้งยังมี Namco บริเวณที่เต็มไปด้วยตู้อาร์เคดพร้อมทั้งตู้เกมส์สุดพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียว แล้วยังมีไฮไลท์เด็ดเป็นหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุดสูงถึง 24.8 เมตรไว้ให้รัวรูปกัน

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของทุกท่าน
  ที่พัก FUKUOKA AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day4 วัดนันโซอิน - อิสระทุกท่านช้อปปิ้งย่านเทนจิน (ไกด์พาทุกท่านเดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่าเดินทาง/ไม่มีรถบัสให้บริการ)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านออกเดินทางโดยรถไฟ ไปยัง วัดนันโซอิน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหรืออาจจะของโลกเลยทีเดียว และยังมีรูปปั้นและพระพุทธรูปอื่นๆอีกเยอะมากๆในวัดนี้ แต่ที่ทำให้วัดนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ วัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแสวงบุญที่ชื่อเสียงของเกาะคิวชู ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละประมาณ 200 เยน

  พาทุกท่านไปยัง ย่านเทนจิน เป็นช้อปปิ้งสตรีทสายหลักของย่านเทนจิน ถนนสายนี้ทอดยาวจากเหนือไปใต้ อยู่ใต้ถนน Watanebe Dori มีความยาวทั้งหมด 590 เมตร ประกอบไปด้วยร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องประดับ ร้านขายของ ไปจนถึงร้านคาเฟ่ มากกว่า 150 ร้าน  หนึ่งเหตุผลที่ถนนสายนี้เป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ มีร้านค้าใหม่ๆ เปิดอยู่ตลอดและเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น แม้แต่ร้านป๊อปอัพ ที่เปิดชั่วคราวก็ได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถ หาลองทานขนมจากหลายๆ ร้านที่ขายในถนนสายนี้ ที่น่าอร่อยลิ้มลอง
  Fukuoka Amaou Strawberry Itoking ร้านขนมหวานเฉพาะของสตรอว์เบอร์รี่ “อามะโอ” แบรนด์สตรอว์เบอร์รี่ชื่อดังระดับโลกของจังหวัดฟุกุโอกะ มีขนมโดรายากิเป็นขนมที่ขายดีอันดับหนึ่ง และมีขนม “Dorakingu nama” สตรอว์เบอร์รี่อามะโอทั้งลูกห่อด้วยแป้งคล้ายโมจิ นอกจากนี้แล้วยังมีขนม “Melon no Hatsukoi” เมล่อนปังของสตรอว์เบอร์รี่อามะโอก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ด้วยเช่นกัน

  (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของทุกท่าน)
  ที่พัก FUKUOKA AREA  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day5 สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / SET BOX

  08.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ811

  12.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
08 May 2024 - 12 May 2024 ฿ 25,990
09 May 2024 - 13 May 2024 ฿ 25,990
16 May 2024 - 20 May 2024 ฿ 25,990
17 May 2024 - 21 May 2024 ฿ 25,990
22 May 2024 - 26 May 2024 ฿ 25,990
23 May 2024 - 27 May 2024 ฿ 25,990
01 Jun 2024 - 05 Jun 2024 ฿ 25,990
13 Jun 2024 - 17 Jun 2024 ฿ 24,990
25 Jun 2024 - 29 Jun 2024 ฿ 23,990
18 Jul 2024 - 22 Jul 2024 ฿ 27,990
20 Jul 2024 - 24 Jul 2024 ฿ 25,990
25 Jul 2024 - 29 Jul 2024 ฿ 27,990
22 Aug 2024 - 26 Aug 2024 ฿ 25,990
28 Aug 2024 - 01 Sep 2024 ฿ 25,990
29 Aug 2024 - 02 Sep 2024 ฿ 25,990
05 Sep 2024 - 09 Sep 2024 ฿ 25,990
19 Sep 2024 - 23 Sep 2024 ฿ 25,990
26 Sep 2024 - 30 Sep 2024 ฿ 25,990
03 Oct 2024 - 07 Oct 2024 ฿ 27,990
08 Oct 2024 - 12 Oct 2024 ฿ 27,990
12 Oct 2024 - 16 Oct 2024 ฿ 29,990
17 Oct 2024 - 21 Oct 2024 ฿ 29,990
18 Oct 2024 - 22 Oct 2024 ฿ 29,990

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน