ททท : 11/11519
Header

ITALY SWISS FRANCE

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล –เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม - เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ย่านชวาเน่นท์พลัทซ์
 • เมืองลูเซิร์น – หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองบาเซิล – เมืองเก่าบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz
 • เมืองสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – เมืองปารีส – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่
 • เมืองสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารแห่งแร็งส์ – เมืองปารีส – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่
 • เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – วิวทิวทัศน์หอไอเฟล – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

แผนการเดินทาง

 • Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนาบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

  13.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
  เช็คอินให้แก่ท่าน

  15.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  19.10 เดินทางถึง สนาบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน และรอต่อเครื่อง

 • Day2 สนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประทศอิตาลี – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล –เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม - เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ย่านชวาเน่นท์พลัทซ์

  01.40 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF23
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  06.55 เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศอิตาลี หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน ประเทศอิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองวาติกัน

  นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์วินซี่

  เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง และการท่องเที่ยวของท่าน

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโคโม (Como Lake) เป็นทะเลสาบที่มีต้นกำเนิดจากธารน้ำแข็งในแคว้นลอมบร์เดียประเทศอิตาลีมีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามในอิตาลีรองจากทะเลสาบกร์ดาและลโกมา ด้วยความลึกมากกว่า 400 เมตร จึงเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในลำดับที่ 5 ในยุโรปทะเลสาบโคโมเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมสำหรับขุนนางและคนรวยมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของบนักท่องเที่ยวในสมัยปัจจุบัน ซึ่งที่ทะเลสาบแห่งนี้มีทั้งมีทั้งวิลล่า และพระราชวังมากมาย ลักษณะที่โดดเด่นของทะเลสาบแห่งนี้คือ รูปร่างของทะเลสาบมองดูแล้วคล้ายตัว “Y” ซึ่งเป็นรูปแบบที่เรียกว่า “Larian Triangle” ในปี 2014 The Huffington Post ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา

  นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1792

  นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ช้อปปิ้ง ย่านชวาเน่นท์พลัทซ์ (Schwanenplatz หรือจัตุรัสหงส์) ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เมืองลูเซิร์น และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าชั้นดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1) พิเศษ!! เมนู ฟองดูชีส
  ที่พัก Arcade Hotel AG3 , Lucerne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day3 เมืองลูเซิร์น – หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองบาเซิล – เมืองเก่าบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาทิตลิส เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10,623 ฟุต

  นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่ห่างไกลออกไป นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป็นน้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใต้พื้นผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว

  นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย

  เที่ยง พิเศษ!! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น Panorama restaurant TITLIS (3) ** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาทิตลิสไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน โดยไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ *

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน นำท่านชม เมืองเก่าบาเซิล (Basel Old Town) ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิส มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิ ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกว่า 500 ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้ามากมาย

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว
  ที่พัก B&B Hotel, Basel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day4 เมืองบาเซิล – เมืองกอลมาร์ – เมืองสตราสบูร์ก – มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก – ย่าน Little France

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

  นำท่านเดินสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส” (Capitale des Vins d’Alsace) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่ มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยเรือนไม้โบราณ ร้านค้าโบราณ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางเมืองแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับฉายา Little Venice เมืองกอลมาร์ยังเป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ที่มหานครนิวยอร์ค

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก(Strasbourg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองในแคว้นอาลซัส (Alsace) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แบ่งออกเป็นเขตเมืองเก่าและเขตเมือง เป็นเมืองที่เป็นหัวข้อพิพาทระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสมาหลายศตวรรษ บ้านเมืองจึงเป็นการผสมผสานของทั้งสองประเทศ นำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก (Cathedrale Notre Dame de Strasbourg) เป็นมหาวิหารแห่งแรกของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบสไตล์โกธิก(Gothic) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในยุค เป็นวิหารที่มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวันตกโดยองค์กรยูเนสโก นำท่านชม ย่าน La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองสตราสบูร์ก เป็นย่านที่มีแม่น้ำไหลออกหลายช่องทาง ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอีล (River ill)ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมทำการฟอกหนัง ทำให้น้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยบ้านเรือนครึ่งไม้ โคลัมเบจ สีดำและขาว โครงสร้างเก่าแก่ที่แปลกตาเหล่านี้มาจากทศวรรษที่ 1500

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง
  ที่พัก Ibis Styles Strasbourg Center Gare, Strasbourg ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 • Day5 เมืองสตราสบูร์ก – เมืองแร็งส์ – มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ – เมืองปารีส – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส เมืองแร็งส์ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ราว 129 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารน็อทร์ดามแห่งแร็งส์ (Notre-Dame de Reims) เป็นจุดเด่นอันดีงามของเมืองนี้ ตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสง่าเหนือถนนโดยรอบ นักท่องเที่ยวนับล้านล้วนอยากมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาและประตูวิหารขนาดใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้มีหอคอยคู่อันสูงใหญ่ที่คุณมองเห็นได้จากทั่วตัวเมือง แวะนั่งบนม้านั่งในโบสถ์และซึมซับบรรยากาศอันเงียบสงบของศาสนสถานแห่งนี้

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (7)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของโลก

  นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2349 หลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี โดยใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลัก รูปแกะสลักลอยตัวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัม กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

  ค่ำ อิสระอาหารเที่ยง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง และท่องเที่ยว
  ที่พัก B&B Hotel Paris Nord 2, Paris ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 • Day6 เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – วิวทิวทัศน์หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

  นำท่านเดินทางสู่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ วิวทิวทัศน์หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส

  นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย
  ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สำคัญที่แม่น้ำทอดผ่านทั่วเมืองปารีส

  เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (9) เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
  นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์

  นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง
  ที่พัก B&B Hotel Paris Nord 2, Paris ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 • Day7 เมืองปารีส – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส – สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

  เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
  หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  10.40    นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 18 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

  18.40    เดินทางถึง สนามบินบาห์เรน และรอต่อเครื่อง

  22.20   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ GF 152 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)

 • Day8 สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

  09.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
09 Oct 2024 - 16 Oct 2024 ฿ 79,990
23 Oct 2024 - 30 Oct 2024 ฿ 79,990

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน