ททท : 11/11519
Header

PREMIUMZ BALI 4D 3N

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSIO004
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 29,999
 • 4 วัน 3 คืน
 • อินโดนีเซีย
 • 13 Jun 2024 - 01 Sep 2024
 • การบินไทย
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • ทานอาหาร+ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ATLAS BEACH CLUB ชื่อดังของบาหลี
 • รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
 • ทำกิจกรรมสุดท้าทาย ถ่ายรูปกับ BALI SWING
 • จุดถ่ายภาพที่สวยงามวิวทะเลสาบทะเลสาบบูยัน ณ Wanagiri Hidden hill
 • ชม วิหารกลางน้ำ วัด อุลันดานู ULAN DANU TEMPLE ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน
 • ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
 • ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู
 • ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู

แผนการเดินทาง

 • วันแรก กรุงเทพฯ - DINNER - PELAGA ECO PARK AND STAY AT GLAMPING

  05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
  ไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ท่านละ 1,800 บาท
  ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  08.50 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ TG431
  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  14.15 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก Pelaga Eco Park and Stay at Glamping หลีกหนีจากกิจวัตรประจำวันของคุณและพักผ่อนในสภาพแวดล้อมที่สวยงามพาทั้งครอบครัวมาพักผ่อนที่บ้านธรรมชาติ!อากาศเย็น18-25องศาและมีกิจกรรหลากหลาย ชิงช้าแคมป์ไฟชมน้ำตกสายน้ำเย็นท่ามกลางธรรมชาติว่ายน้ำในแม่น้ำ สูดกลิ่นดอกไม้ และสัมผัสสายลมและห้องพักบรรยากาศแสนอบอุ่น

  นำท่านเช็คอินพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ Pelaga Eco Park Glamping (ห้องน้ำส่วนตัว) หรือเทียบเท่า
  ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท

 • วันที่สอง BALI SWING - WANAGIRI HIDDEN HILL - วัดอุลัน ดานู – ทานาลอท

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า
  ถ่ายรูปกับบาหลีสวิงค์ Bali Swing ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้าผา และท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงามน้ำตกสายน้ำเย็นท่ามกลางธรรมชาติ สูดกลิ่นดอกไม้

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Wanagiri Hidden hill ตั้งอยู่บนทางหลวง Munduk Wanagiri ที่มีความสูงของพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของเกาะบาหลี เนินเขา และทะเลสาบที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ ถือเป็นกิจกรรมน่าสนใจที่ซ่อนอยู่ในบาหลี หนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าทึ่งพร้อมเสน่ห์แห่งความงามที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเซลฟี่ใน Buleleng Wanagiri Hidden Hills Bali นำเสนอจุดถ่ายรูปที่มีคอนเซ็ปต์มีเสน่ห์ขอแนะนำ Wanagiri Hidden Hills Baliสำหรับกิจกรรมการถ่ายภาพ

  นำท่านชม วัดอุลัน ดานู จะมีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบบราตัน เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังคือทุ่งนาขั้นบันไดที่ค่อย ๆ ลาดต่ําลง เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการธรรมชาติแบบทุ่งหญ้า ในตอนเช้าหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี

  เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

  ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BINTANG BALI หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

   

 • วันที่สาม วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ - เทือกเขา KINTAMANI - ATLAS BEACH CLUB

  เช้า 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มีความสำคัญมากที่สุด วัดแห่งนี้ถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ MotherofTempleวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่งเรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่น มีฉากหลังที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี

  นำท่านสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่TIRTA EMPUL ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์

  ****หากมีเวลานำท่านกลับสู่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย ****
  ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ Atlas Beach Club ชื่อดังของบาหลี
  พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลง (หรือเทียบเท่า)

 • วันที่สี่ สวนพระวิษณุ - ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านไป ช็อปปิ้งร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ

  16.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG432
  (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  19.25 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
13 Jun 2024 - 16 Jun 2024 ฿ 29,999
20 Jun 2024 - 23 Jun 2024 ฿ 30,999
27 Jun 2024 - 30 Jun 2024 ฿ 29,999
04 Jul 2024 - 07 Jul 2024 ฿ 31,999
19 Jul 2024 - 22 Jul 2024 ฿ 32,999
26 Jul 2024 - 29 Jul 2024 ฿ 32,999
09 Aug 2024 - 12 Aug 2024 ฿ 32,999
22 Aug 2024 - 25 Aug 2024 ฿ 30,999
29 Aug 2024 - 01 Sep 2024 ฿ 30,999

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน