ททท : 11/11519
Header

TOKYO KAMAKURA FREEDAY 5D3N ทัวร์ เรียล เรียล…โตเกียว ม่วงฉ่ำ ฉ่ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์นี้

 • รหัสทัวร์: SPSJP091
 • ราคาเริ่มต้น: ฿ 28,919
 • 5 วัน 3 คืน
 • ญี่ปุ่น
 • 06 Jun 2024 - 07 Jul 2024
 • มี Free Day
 • Air Asia
ปฏิทิน

ไฮไลท์ทัวร์

 • เมืองคามาคุระ - สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ - นั่งรถไฟสาย ENODEN - Gotemba Premium Outlets - เมืองยามานาชิ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - โออิชิ พาร์ค - เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูป CAT 3D - เมืองนาริตะ

แผนการเดินทาง

 • วันที่1 กรุงเทพฯ (สนามบินนานาติสุวรรณภูมิ)

  20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.10 ชั่วโมง

 • วันที่2 สนามบินนานาชาตินาริตะ-เมืองคามาคุระ-สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ- นั่งรถไฟสาย ENODEN-Gotemba Premium Outlet-เมืองยามานาชิ

  08.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) เมืองเก่าในจังหวัดคานากาว่า ห่างจากโตเกียวเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น มีทั้ง วัด ศาลเจ้าเก่าแก่ และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งคามาคุระ ยังเป็นเมืองติดทะเลที่มีชายหาดที่เป็นหาดทรายสีขาวสะอาด จนเป็นที่นิยมของชาวเมืองโตเกียว และโยโกฮาม่า ที่จะมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันที่เมืองนี้ เมืองคามาคุระจึงเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวญี่ปุ่นอีกเมืองหนึ่งด้วย

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

  นำท่านสู่ วัดโคโทคุอิน (Kotokuin Temple) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระใหญ่ไดบุทสึ (Kamakura Daibutsu) นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆ ของเมืองคามาคุระเลยทีเดียว โดยถือเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น จะเป็นรองก็แค่เพียงพระใหญ่ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา เท่านั้นเอง ก่อนหน้านั้นในตอนแรก องค์พระท่านไม่ได้ตั้งอยู่ด้านนอกอย่างที่เห็นอยู่อย่างในปัจจุบัน แต่เดิมทีองค์พระนั้นได้ประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลง ทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่ ซึ่งก็ก็ถือเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆ เลยทีเดียวเชียวที่จะเห็นองค์พระพุทธรูปตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายนอกอาคารอย่างที่วัดแห่งนี้ อีกทั้งคนญี่ปุ่นเอง และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นิยมมาสักการะพระใหญ่แห่งนี้อีกด้วย จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสาย ENODEN นั่งประมาณ 30 นาที เป็นขบวนรถเป็นแบบย้อนยุค ชวนให้หวนนึกถึงบรรยากาศแบบเก่าๆ โดยนั่งจาก “สถานี HASE” ไปจนถึง “สถานี ENOSHIMA” (โดยรถไฟจะวิ่งทุกๆ 15 นาที) ตลอดทางนั้นเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงาม และสถานที่เก่าแก่มากมายของเมืองคามาคุระ รถไฟสายนี้วิ่งออกจากตัวเมืองคามาคุระ ลอดผ่านอุโมงค์กลางภูเขา เลียบไปตามชายฝั่งโชนัน (Shonan) ทำให้ได้เพลิดเพลินกับวิวสวยๆ จากหน้าต่างรถไฟอย่างไม่มีเบื่อ

  จากนั้นนำท่านสู่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Gotemba Premium Outlets) ตั้งอยู่ที่เขตฮาโกเน่(Hakone) ภายในจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาทีเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมากๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่าง ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) จุดที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือวันไหนฟ้าสดใสๆสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกต่างหาก ถือว่าทั้งของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศนี่ดีงามแบบสุดๆ

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู) (2)
  ที่พัก YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

  ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 • วันที่3 โออิชิ พาร์ค -ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก-กรุงโตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ+ถ่ายรูปCat 3D-เมืองนาริตะ

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

  จากนั้นนำท่านสู่ โออิชิ พาร์ค (Oishi Park) สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งในฤดูหน้าร้อนนั้น สามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน้าร้อนเป็นฉากหลัง เราสามารถถ่ายภาพดอกไม้หลากสีสันโดยมีภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นหลัง ให้ท่านเดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจไปตามถนนดอกไม้ เพื่อชมภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม เราจะรู้สึกผ่อนคลายจนลืมเวลาไปได้เลย ด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นมากมายอีกด้วย (**การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ปกติจะอยู่ช่วงประมาณช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม**) เดือนสิงหาคม – กันยายน สวนโออิชิ พาร์ค จะมีดอกไม้ที่หลากหลายสีสัน นานาชนิด โดยในแต่ละช่วงเดือนดอกไม้จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

  จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (Mt. Fuji 5th Station) ให้ท่านสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ภูเขาไฟฟูจินั้น เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดู ภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (**หมายเหตุ การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น (Shikido) ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม อีกทั้งยังเป็นการชงชาที่วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั้งวิวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) โอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว อีกครั้ง

  นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และถ่ายรูปกับ Cat 3D ย่านช้อปปิ้งซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญjอย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั้งยังให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาริตะ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  ที่พัก MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • วันที่4 อิสระเต็มวัน (**ไม่มีรถบัสบริการ**)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

  *** อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อทัวร์เสริม Disneyland หรือจะเลือกเดินเล่น ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ)

  – ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) (ติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถามราคา) “ดิสนีย์แลนด์” โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่น โดยที่โตเกียวแห่งนี้ เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเล ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายนานา หรือผจญภัยในดินแดนต่างๆ ทั้งเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง Toy Story ทั้งฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean หรือเขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year อีกทั้งท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุดน่ารักในดิสนีย์แลนด์ ท่านยังจะได้สัมผัสใกล้ชิดกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลท์ดิสนีย์ อย่าง มิกกี้ เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนตัวการ์ตูนอีกมากมาย หรือชมขบวน “อิเล็คทริคพาเหรด” ซึ่งจะจัดเป็นริ้วขบวนเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างสวยงาม และอลังการด้วยเครื่องแต่งกายของนักแสดง รวมทั้งตัวการ์ตูนต่างๆ ของดิสนีย์

  – ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคย และรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้ เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ซึ่งเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซาน ริโอะ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง หรือถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ่งเป็นที่สนใจของทั้งคนญี่ปุ่น และต่างชาติที่ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมวยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที่ความคมชัดระดับ 4K นั่นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที่ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี่ปุ่นต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

  – ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักของการสัญจรอันคึกคักของคนญี่ปุ่น ย่านฮาราจูกุ เป็นย่านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่นเป็นอย่างมาก ทั้งแฟชั่นล้ำสมัย คอสเพลย์ หรือการแต่งตัวตามศิลปินที่โด่งดัง เพราะเป็นจุดกำเนิดของการสร้างสรรค์แฟชั่นชนิดต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆ มาเดินเที่ยว หรือร้านต่างๆ ก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันให้กับย่านนี้เป็นอย่างมาก

  – พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ ประกอบด้วยพระตำหนัก และอาคารต่างๆ มากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้ำ และกำแพงหินสูงตระหง่าน พระราชวังแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีสำคัญๆ อีกด้วย

  – ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโตที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และสร้างโดยนักออกแบบชั้นนำ และช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้า ด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่น และ นักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน

  *** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย ***
  ที่พัก MARROAD INT’L HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • วันที่5 สนามบินนานาชาตินาริตะ-กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ…
  09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน
  THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 601 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง

  14.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…

วันที่เดินทาง ราคาเริ่มต้น จำนวนคน
06 Jun 2024 - 10 Jun 2024 ฿ 28,919
22 Jun 2024 - 26 Jun 2024 ฿ 28,919
03 Jul 2024 - 07 Jul 2024 ฿ 28,919

ทัวร์ที่คล้ายๆกัน